Autor nie zabrania kopiowania własnych treści zawartych w witrynie w celu ich promowania ( z wyjątkiem przetwarzania treści witryny i używania jej w budowaniu automatycznie generowanych stron MFA lub tzw. zaplecza pozycjonerskiego). Materiały zawarte w witrynie służą celom informacyjnym, są niejako przedłużeniem tekstu drukowanego w wirtualnym świecie.

Treść historyczna pełni funkcję pomocniczą – ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu informacji o stowarzyszeniu, nie zastępuje głównej treści strony, ani nie tworzy jej zasadniczej konstrukcji.

Autor jest właścicielem większości fotografii zamieszczonych w wortalu. W przypadku fotografii zewnętrznych, otrzymał zgodę na ich wykorzystanie.

Autor chętnie weźmie pod uwagę wszelkie sugestie osób zewnętrznych, co do treści i zawartych materiałów.

Być może posiadasz ciekawe fotografie, którymi chcesz się podzielić z pozostałymi użytkownikami. Prześlij je do nas, umieścimy je w galerii.