Nawet pogoda dnia 30 IV 2010 sprzyjała działaczom zaangażowanym w odnowienie obelisku poświęconego tragicznej śmierci mjr. pilota Ludwika Idzikowskiego, było ciepło i słonecznie. Tego dnia spotkali się przedstawiciele Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej na czele z Prezydentem Miasta Panem Zbigniewem Podrazą z działaczami organizacji społecznych, z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami liczne przybyłymi na powtórne odsłonięcie pomnika w 81 rocznicę śmierci mjr. pilota Ludwika Idzikowskiego. Dodatkową atrakcją była część artystyczna przygotowana przez wychowawców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa Obecnych na uroczystości przywitał gospodarz szkoły dyr. Tamasz Bargieł, wskazał na zaangażowanie mieszkańców w odnowienie pomnika. 

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza dziękując za zaproszenie krótko scharakteryzował dzieje i dokonania mjr. pilota Ludwika Idzikowskiego, patrioty oddanego ojczyźnie, ojczyźnie wolnej po latach niewoli.

Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Forum Terenów Zielonych - Jan Czerw:

Lata 2004 - 2010 to klamra spinająca początek i zakończenie podjętego projektu Stowarzyszenia Forum Terenów Zielonych, popieranego przez społeczeństwo, mający na celu zrekonstruowanie, później odnowienie i zmianę oblicza pomnika poświęconego tragicznej śmierci mjr. pilota Ludwika Idzikowskiego z 1929 roku.

To długi odcinek czasu, ale to czas poszukiwań, odkrywania prawdy historycznej, skrupulatnego zbierania i dokumentowania krok po kroku materiałów dotyczących biografii pilota, zbierania informacji wśród mieszkańców którzy posiadali jakąkolwiek wiedzę o inicjatorach i budowniczych okresu międzywojennego, jak i poszukiwania nieodzownego elementu pomnika - śmigła (mam nadzieję, że wróci na miejsce przeznaczenia).

Mam dodatkową satysfakcję, po latach żmudnych poszukiwań prawdy o tamtych wydarzeniach, poznałem działalność mieszkańców byłej Tucznej Baby, którzy nie chełpili się swoimi dokonaniami, przelewaną krwią, uważając to, za coś normalnego, co każdy winien swojej ukochanej ojczyźnie.

Jestem związany emocjonalnie z nimi, jestem ich potomkiem, potomkiem inicjatorów i budowniczych tak wielkiego aktu patriotyzmu.

W 2008 roku w Pszczelnku odbyła się uroczystość obchodów 75 rocznicy tragicznej śmierci dwóch litewskich lotników, odbywających przelot z Nowego Yorku do Kowna, zginęli sławiąc Litwę. Na uroczystości nie zabrakło prominentnych gości na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polski, dzisiaj i my, doczekaliśmy się, wszak skromnej uroczystości bez udziały głowy państwa pochylonego nad czynami polskiego pilota który zginął sławiąc Polskę, polskie lotnictwo. Spotykamy się w atmosferze lokalnego patriotyzmu.

Nasze spotkanie, to także, oddanie hołdu inicjatorom i budowniczym minionego okresu, jesteśmy im to winni.
Jestem dumny, że w moich żyłach płynie ich krew - pamiętamy i nie zapomnimy.

Cześć ich pamięci !

 

Dyrektor Muzeum Miejskiego Sztygarka Arkadiusz Rybak przedstawił charakterystykę pilota oraz jakie są powiązania jego osoby z Tucznawą - komplet informacji można znaleźć w Dąbrowskim Magazynie Historycznym (zeszyt nr 3) oraz na stronie internetowej www.ftzdg.pl.

Po oficjalnym powitaniu uczniowie poszczególnych klas przedstawili "podróż kosmiczną" przez planety naszego układu słonecznego do "lądowania" na Ziemi w Tucznawie. Część artystyczna w wykonaniu poszczególnych klas podobała się widowni za którą otrzymali gromkie brawa.
Po zakończeniu części artystycznej przedstawiciele władz miasta, szkoły, organizacje społeczne, mieszkańcy przeszli z pocztami sztandarowymi pod pomnik mjr. pilota Ludwika Idzikowskiego w celu przecięcia wstęgi odsłaniającej odnowiony obelisk. Przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 Tamasz Bargieł.

Przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych oddali hołd bohaterskiemu pilotowi, inicjatorowi Józefowi Stychno oraz budowniczym pomnika okresu międzywojennego.

Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010
Wstęga przecięt...
Wstęga przecięta 2010 Wstęga przecięta 2010