11 września 2016 roku Stowarzyszenie Forom Terenów Zielonych wraz z partnerami organizacyjnymi:
- Radą Osiedla Trzebiesławice
- Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu
- Szkołą Podstawową nr 35 z Trzebiesławic
- Muzeum Miejskim Sztygarka
- Komendą Miejską Policji z Dąbrowy Górniczej
- Pałacem Kultury Zagłębia
- UKS Stokfis Trzebiesławice
- Ochotniczą Strażą Pożarną z Trzebiesławic zorganizowali na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 oraz placu zabaw w Trzebiesławicach festyn plenerowy dla dzieci i młodzieży „Za Uśmiech Dziecka”.

Jak i w latach poprzednich impreza została objęta Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Pana Zbigniewa Podrazę.
Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu naszej prośby o autokary przez Urząd Miejski Dąbrowy Górniczej mogliśmy zapewnić przyjazd dzieci wraz z opiekunami z poszczególnych dzielnic naszego miasta jak i ich odwiezienie do swych miejsc zamieszkania.
Uczestników festynu powitał prezes Stowarzyszenia Forum Terenów Zielonych Jan Czerw, przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Trzebiesławice Karolina Tkaczyk, dyr. Szkoły Podstawowej nr 35 Danuta Kocot oraz z–ca prezydenta Iwona Krupa z Radną Rady Miejskiej Renatą Solipiwko.
Po oficjalnym powitaniu przystąpiono do rozpoczęcia spotkania od części artystycznej w której swym kunsztem wokalno-artystycznym wykazały się dzieci z Trzebiesławic.
Następnie odbyły się zgodnie z ramowym scenariuszem pogadanki, zabawy, pokazy i konkursy min:
- pokaz sprzętu i wyposażenia policyjnego, pogadanki profilaktyczne - Komenda Miejska Policji
- pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz sprzętu i wyposażenia - OSP Trzebiesławice
- pokaz brazylijskiej sztuki walki - ARUE CAPOEIRA
- występy artystyczne - Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- wystawy artystów lokalnych
- porady logopedyczne - Monika Derewońko
Przeprowadzono rozgrywki sportowo - sprawnościowe prowadzone przez OSP oraz UKS Trzebiesławice:
- rozgrywki w badmintona o puchar prezesa FTZ (Trzebiesławice - Reszta Świata)
- rozgrywki tenisa ziemnego o puchar przewodniczącej Zarządu Rady Osiedla
- rzut trampkiem do celu, rzut piłką do wiadra
- bieg z gaśnicą ( sztafeta drużynowa )
- hula - hop itp.
Konkursy min:
- wiedzy o Dąbrowie Górniczej Zagrożenia znam i im zapobiegam
- bezpieczeństwo ruch pieszych przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji
- Mała Miss
- piosenki
- rybaka
- ekologiczny ( na zakończenie ) - zbieranie śmieci

Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016
Uśmiech dziecka...
Uśmiech dziecka 2016 Uśmiech dziecka 2016

Każdy uczestnik nie tylko najmłodszy ale także osoby dorosłe miały zapewniony poczęstunek
– grilowana kiełbaska oraz napoje, a dzieci dodatkowo słodycze.
Dodatkowymi atrakcjami była kula wodna, dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, stragany odpustowe, a także stoisko z lodami i gorącymi napojami.
W każdym konkursie czy zawodach zwycięzcy otrzymywali nagrody i dyplomy, a pozostali upominki, właściwie każde dziecko będące na festynie otrzymało upominek, bo nagród było dużo.
Fundatorami nagród byli:
Urząd Miejski Dąbrowy Górniczej - Wydział Promocji, Kultury i Sportu, MKZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal o / Dąbrowa Górnicza, Rada Osiedla Trzebiesławice, Gabinet Logopedyczny z Tucznawy oraz nagrody zakupione z funduszy własnych stowarzyszenia.
Podczas trwania festynu na którym zgromadziło się dużo młodych uczestników z opiekunami także zanotowaliśmy rekordową frekwencję dorosłej lokalnej społeczności oraz mieszkańców pobliskich dzielnic
– dziękujemy.
Należy zauważyć, że przy organizacjach plenerowych, które są loterią pogodową organizatorom po raz kolejny aura pogodowa była nadal przychylna.
Szczególne podziękowanie składamy opiekunom dzieci z dzielnicy Błędowa za ich zaangażowanie na rzecz najmłodszych mieszkańców.
Dziękujemy za współpracę działaczom społecznym i dyrekcji SP 35 z Trzebiesławic, Komendzie Miejskiej Policji, Urzędowi Miasta Dąbrowy Górniczej, Pałacowi Kultury Zagłębia, członkom sekcji brazylijskiej sztuki walki – ARUE CAPOEIRA z Domu Kultury w Ząbkowicach oraz wszystkim tym którzy pośrednio lub bezpośrednio przyczynili się do realizacji naszego projektu.