22 czerwca 2013 roku na plaży Pogoria I w Dąbrowie Górniczej Ząbkowice Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych zorganizowało festyn dla dzieci i młodzieży "Za Uśmiech Dziecka" pod hasłem - Ogólnopolska Noc Profilaktyki.

 

Realizacja festynu poprzedzona była szeroką gamą przygotowań zgodnie z podjętym programem działań, na który składały się: 

 • umowy partnerskie o współpracy;
 • zamówienia ( transport autokarowy, miejsce realizacji spotkania, grupa teatralna );
 • nagłośœnienia medialne ( ogłoszenia prasowe, plakaty itp )
 • ubezpieczenie uczestników projektu
 • zakup nagród itd.

Był to projekt dotowany przez Fundację ArcelorMittal, do którego ze wsparciem przyłączyły się instytucje, organizacje społeczne oraz prywatni przedsiębiorcy min:

 • Komenda Wojewódzka Policji z Katowic;
 • Komenda Miejska Policji z Dąbrowy Górniczej;
 • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dąbrowa Górnicza;
 • Ochotnicza Straż Pożarna z Ząbkowic;
 • MOZ NSZZ „ Solidarnoœść” ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza;
 • Muzeum Miejskie „ Sztygarka;
 • Fundacja „ Godne Życie;
 • Fundacja „ Nasze Dzieci;
 • Triathlon D. G.;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej;
 • Biuro Poselskie Beaty Małeckiej –Libera;
 • Gabinet logopedyczny - Monika Derewońko;
 • Zakład fryzjerski AGATA”;
 • Stowarzyszenie Kupców Targowych.

Po przywitaniu uczestników o godzinie 13.00 przystąpiono do realizacji wcześœniej przygotowanego programu, na który składały się: zawody sportowe, konkursy, zabawy, pokazy i pogadanki – nauka przez zabawę. Aby zagospodarować czas dzieci i młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej (około 200 uczestników), przygotowano dostosowane dla danych grup wiekowych i stopnia sprawnośœci fizycznej zajęcia integracyjne w szerokiej gamie artystycznej i sportowej. W zawodach sportowych najchętniej uczestniczyli chłopcy, ale też nie zabrakło dziewczyn, które pokazały, że potrafią wygrywać w poszczególnych konkurencjach. Przeprowadzono konkurencje sportowe min: bieg przełajowy, rzut piłką do worka, rzut kołem ratunkowym do celu, kręceniem Hula Hop, oraz mecz piłki nożnej. Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy takie jak wybór Małej Miss”, plastyczny -„ nie jesteœm sam na drodze”, wiedzy o hucie ArcelorMittal -„ Huta Katowice wczoraj i dziś”, bezpieczeństwo w ruchu rowerowym, tańca, piosenki czy pokaz tresury psa policyjnego. 

Jednym z najważniejszych celów projektu stowarzyszenia w realizacji imprez były pokazy sprzętu: pływającego, ratunkowego straży pożarnej, policji, które były połączone z pogadankami na temat szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa. Pogadanki przybliżyły uczestnikom zagadnienia m.in.: logopedyczne, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, skutecznego powiadamiania o zagrożeniach, a pokazy nauczyły uczestników udzielać pierwszej pomocy. Spora grupa uczestników dowiodła, że skutecznie potrafi udzielić bezpośœredniej pomocy potrzebującym w obliczu zagrożenia życia, jak również skutecznie poinformować straż pożarną, policję czy pogotowie ratunkowe. Nie tylko najmłodsze grupy uczestników, ale i starsze grupy dzieci i młodzieży uczestniczyły w warsztatach teatralnych oraz w spektaklu teatralnym, który miał formę interaktywną angażującą widzów do wspólnej zabawy.

Realizacja festynu nie przebiegłaby tak sprawnie gdyby nie pomoc wolontariuszy i tych, którzy zaangażowali się bezinteresownie poœświęcając swój czas.

105... dzieci i młodzieży (wg listy) otrzymało dyplomy i nagrody za uczestnictwo w konkursach, zawodach, pokazach ale także nie zabrakło lizaków, upominków i dyplomów uczestnictwa dla pozostałych z których najmniejsze pociechy trzymane na rękach opiekunów okazywały swoją radoœść ciesząc się z każdego otrzymanego podarunku. Uczestnicy otrzymali posiłki (kiełbaski z grila, napoje i słodycze), dużym powodzeniem cieszyły się baloniki i wata cukrowa. Na zakończenie pozostawiono akcent ekologiczny "Moje drzewko",” gdzie grupa dzieci najmłodszych wraz z opiekunami na terenie Pogorii I posadziła symbolicznie 20 œświerków.

Dzieci i młodzież z terenów zielonych z grupowane przy śœwietlicach, bibliotekach zostały przywiezione, a po zakończonym festynie odwiezione do swoich miejsc zamieszkania. 

Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013
Uśmiech Dziecka...
Uśmiech Dziecka 2013 Uśmiech Dziecka 2013