12 listopada 2010 r. Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych wraz z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 23 zorganizowało na Sali Środowiskowej kolejny wieczorek z cyklu „Spotkanie z kulturą”.

W pierwszej części wieczorku Poseł na Sejm RP Pani Beata Małecka–Libera wygłosiła prelekcją pod hasłem „Stop dopalaczom”, podczas której omówiła skutki wynikające z ich zażywania oraz podjęte uchwały kończące dystrybucję dopalaczy.
Słuchacze byli poruszeni tolerowaniem do tej pory tego zagrożenia, a wręcz promowaniem tych „specyfików” w kręgach młodzieżowych.
Druga część to recytacja utworów poetyckich naszych poetek: Janiny Domańskiej oraz Krystyny Bednarczyk, która dodatkowo wystawiła swoje prace malarskie i rzeźbę.
Przerywnikami w wykonywaniu utworów poetyckich były występy muzyczne Marceliny Piszczek, która na flecie wykonywała piękne utwory muzyczne, a zebrani słuchacze dawali spontanicznie podkład wokalny.
Uczestnicy spotkania nie kryli wzruszenia wykonywanymi utworami poetyckimi i muzycznymi.

„Chciałoby się więcej takich spotkań, ale także chciałoby się, aby widownia była bardziej zapełniona. Mam marzenie, aby tu, w Tucznawie, gdzie dysponujemy tak dużą piękną salą udostępnianą przez strażaków ochotników powstało Centrum Kulturowe Terenów Zielonych, mam nadzieję, że wspólnie z organizacjami społecznymi i instytucjami miasta to marzenie stanie się realne, które zintegruje społeczeństwo i wzniesie nas na wyższy szczebel poziomu kulturowego”, takimi słowami prezes stowarzyszenia zakończył spotkanie.
Na zakończenie wykonawcy jak i widzowie zostali zaproszeni przez organizatorów na mały słodki poczęstunek.

 

2010SpotkanieZK...
2010SpotkanieZKultura1 2010SpotkanieZKultura1
2010SpotkanieZK...
2010SpotkanieZKultura2 2010SpotkanieZKultura2
2010SpotkanieZK...
2010SpotkanieZKultura3 2010SpotkanieZKultura3
2010SpotkanieZK...
2010SpotkanieZKultura4 2010SpotkanieZKultura4
2010SpotkanieZK...
2010SpotkanieZKultura5 2010SpotkanieZKultura5
2010SpotkanieZK...
2010SpotkanieZKultura6 2010SpotkanieZKultura6