Forum Terenów Zielonych jest organizacja opierającą swoja działalność na pracy społecznej swoich członków, początkowo działające od 2003 roku jako stowarzyszenie zwykłe, a od roku 2007 jako stowarzyszenie prawne, zarejestrowane w KRS Katowice.

Nasza działalność ukierunkowana jest min. na promocję społeczeństwa, dóbr narodowych, ekologię, pomoc ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Staramy się być tam gdzie dostęp do szeroko rozumianej kultury jest utrudniony.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.ftzdg.pl

Prośbę skierowaną do Państwa o wsparcie naszej organizacji w przekazaniu 1% na naszą działalność statutową kieruję w imieniu wszystkich tych, którym pomagamy i będziemy pomagać, którym dajemy i będziemy dawać radość.

Za przekazanie naszej prośby znajomym w imieniu własnym jak i dzieci serdecznie dziękuję.

Jan Czerw – prezes FTZ

Odnośnie pytań w sprawie przekazania 1% prosimy o kontakt 503 067 339

 

W jaki sposób przekazać 1%

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT ( 28, 36, 36L, 37, 38, 39 )

  
Pomóc nam przez przekazanie 1% mogą:
osoby fizyczne, emeryci i renciści (PIT 37)
ryczałtowcy (PIT 28)
przedsiębiorcy (PIT 36)
przedsiębiorcy liniowcy (PIT 36L)
gracze giełdowi (PIT 38)
osoby, które sprzedały nieruchomości (PIT 39)


Błędne wypełnienie lub nie wypełnienie rubryk 131, 133 wsparcie nie zostanie uwzględnione.
Rubryki 134 i 135 są opcjonalne

"Jedynie człowiek wielkiego serca, wyciągnie pomocną dłoń"