30 września 2017 roku Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych kolejny raz zorganizowało integracyjną wycieczkę krajoznawczą po Jurze Krakowsko–Częstochowskiej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Grupa uczestników zebrała się o godz. 8.00 przed siedzibą stowarzyszenia w dzielnicy Tucznawa, pod którą podjechał autokar przekazany nieodpłatnie przez Urząd Miejski z Dąbrowy Górniczej.

W słoneczny dzień, po spotkaniu z przewodnikiem uczestnicy wycieczki zwiedzili zamek w Pieskowej Skale, a następnie udali się pod Maczugę Herkulesa podziwiając piękno natury.
W drodze powrotnej do autokaru wycieczkowicze zatrzymali się przed płyta upamiętniająca poległych 65. powstańców Powstania Styczniowego z roku 1863.
Kolejnym obiektem w naszym programie była Grota Łokietka na stoku Chełmowej Góry.
Po wyczerpującym zejściu stromą ścieżką przez Bramę Krakowską grupa udała się na posiłek i krótki odpoczynek, po którym nastąpił kolejny etap wycieczki.
Osoby mniej zmęczone wyczerpującymi szlakami weszły na wzgórze, na którym pozostały ruiny zamku w Ojcowie, a poniżej podziwiali odnawiany Kościół na Wodzie z którym także wiąże się piękna, a zarazem pomysłowa historia z jego budową.
Każdy obiekt, który zwiedzaliśmy ma swoją historię i związaną z nim piękną legendę.
Uczestnicy choć zmęczeni, ale usatysfakcjonowani przekazaną przez przewodnika legendą i podaniami wrócili w godzinach wieczornych do swoich miejsc zamieszkania.

Podania i legendy
• „Według podań nazwa Pieskowa Skała pochodzi od legendy, gdzie dawno temu żyła dziewczyna o imieniu Dorota. Panna kochała młodego, nadwornego lutnistę, ale w tamtych czasach dziewczęta ze szlachetnych rodów były wydawane tylko za szlachciców, a o wyborze męża dla córki decydował ojciec, tak i było w przypadku Dorotki. Została ona wydana za starego Szafrańca, pana za zamku w Dolinie Prądnika. Młodzi kochankowie nie mogli bez siebie żyć. Lutnista przebrał się za mnicha, dostając się na zamek Szafrańca ale został rozpoznany, kochankowie zostali schwytani i osądzeni. Chłopak został przywiązany do koni i rozerwany, zaś jego ukochana została zamknięta w baszcie zamkowej aby umrzeć śmiercią głodową. Z pomocą dziewczynie przyszedł piesek, który wdrapywał się do uwięzionej Dorotki i przynosiło resztki jedzenia. Skały na których stoi zamek i po których wdrapywał się piesek nazwano Pieskową Skałą”.
• „Król Polski ukrywał się przed prześladowaniami czeskimi do którego doszło na przełomie XIII i XIV wieku gdy Wacław II, król czeski, najechał na Polskę i zajął Kraków. Król Władysław Łokietek, musiał opuścić swą siedzibę i ukryć się. Na schronienie wybrano trudno dostępną jaskinię, mieszczącą się wysoko na stoku Chełmowej Góry. Ponieważ wejście do groty zasłaniała ogromna pajęczyna, a pościg był blisko, Łokietka spuszczono do jaskini po linie. W ten sposób pajęczyna nie została uszkodzona i zmyliła wojska Wacława II, które przyjechawszy pod wejście stwierdziły, że do jamy na pewno nikt ostatnio nie wchodził. Okoliczna ludność, wierna królowi, przynosiła mu jedzenie, a jaskinia posiadala trzy pomieszczenia - mała sala zw. Kuchnią, druga Sypialnia, a trzecią była Sala Rycerska. Dzięki wieściom ze świata, zbieranym przez mieszkańców Doliny Prądnika, król wiedział co dzieje się w Krakowie i mógł wybrać odpowiedni moment na opuszczenie kryjówki, powrót do miasta i triumfalne odzyskanie korony. Wspomnienie o tamtych wydarzeniach po dziś dzień żyje w pamięci miejscowej ludności, a schronienie króla nazywane jest Grotą Łokietka”.
• „Murowany zamek wzniósł lub przebudował, w Osadzie nad Prądnikiem Kazimierz Wielki.
Na cześć ukrywającego się ojca, Władysława Łokietka, nazwał warownię „Ociec u Skały”, a ludność z czasem zaczęła mówić tylko Ociec, a później Ojców. Nazwa ta przylgnęła również do wsi znajdującej się u stóp zamku, zwanej wcześniej Osadą nad Prądnikiem”.
• „Pod koniec XIX stulecia, w czasach zaborów w Ojcowie brakowało świątyni. Według legendy, obowiązywał zakaz cara na jej budowę „jedynie możecie postawić na wodzie lub na lodzie”. Obiekt zlokalizowano na rzece Prądnika przez co nie złamano zakazu. W ten sposób powstała Kaplica na Wodzie, ukończona w 1901 roku”.

2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow01 2017PieskowaSkalaOjcow01
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow02 2017PieskowaSkalaOjcow02
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow03 2017PieskowaSkalaOjcow03
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow04 2017PieskowaSkalaOjcow04
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow05 2017PieskowaSkalaOjcow05
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow06 2017PieskowaSkalaOjcow06
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow07 2017PieskowaSkalaOjcow07
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow08 2017PieskowaSkalaOjcow08
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow09 2017PieskowaSkalaOjcow09
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow10 2017PieskowaSkalaOjcow10
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow11 2017PieskowaSkalaOjcow11
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow12 2017PieskowaSkalaOjcow12
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow13 2017PieskowaSkalaOjcow13
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow14 2017PieskowaSkalaOjcow14
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow15 2017PieskowaSkalaOjcow15
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow16 2017PieskowaSkalaOjcow16
2017PieskowaSka...
2017PieskowaSkalaOjcow17 2017PieskowaSkalaOjcow17