3 listopada 2014 roku Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych wraz z zaproszonymi gośćmi oficjalnie otwarło swoją siedzibę w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie.

W otwarciu uczestniczył Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz towarzyszący mu Marcin Bazylak. Swoją obecnością zaszczyciła stowarzyszenie delegacja Koła Gozspodyń Wiejskich oraz sympatycy i przyjaciele FTZ.

Prezes FTZ Jan Czerw przywitał zebranych uczestników spotkania dziękując za pomoc w wyremontowanie siedziby wręczając z Arkadiuszem Rybakiem Prezydentowi Miasta dyplom za czynne wspieranie organizacji pozarządowych. Podziękował wszystkim tym, którzy bezinteresownie wspierają działania podjęte przez stowarzyszenie oraz koleżankom i kolegom za poświęcenie swojego czasu przy pracach porządkowych.

Podczas poczęstunku przygotowanego przez członkinie stowarzyszenia rozmawiano na temat przyszłości miasta jak i czynnego udziału stowarzyszenia i organizacji społecznych w pracach na rzecz miasta i mieszkańców. Kluczowym problemem jest szersze zaangażowanie innych organizacji w integrację realizującą ważne dla społeczeństwa projekty.

Dzięki dużej pomocy dyrektora MZBM-u Ireneusza Adamczyka pomieszczenia lokalu, w którym swoje miejsce mają także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Tucznawie, zostały odnowione z małymi przeróbkami. Wykonano nową elewację budynku wraz z ociepleniem, a teren wokół budynku został ogrodzony i uporządkowany.

Adaptacja i gruntowny remont budynku i obejścia po dawnej zlewni mleka (u zbiegu ulic Idzikowskiego i Łazowskiej) znacznie poprawiło estetykę w tym miejscu dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Tucznawy.