9 listopada 2014 roku Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych zorganizowało marsz Nordick Walking.

Marsz ten był pierwszym tego typu wydarzeniem, zorganizowanym przez stowarzyszenie, inaugurującym promowanie zdrowego trybu życia, poznanie walorów przyrody terenów zielonych oraz integrację pokoleniową. Marsz poprzedziło spotkanie z kandydatem na Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej - Tomaszem Paskiem. W trakcie spotkania rozdano uczestnikom kilka kompletów kijków do uprawiania tak pięknej dyscypliny sportowej, życząc wytrwałości i samozaparcia.

Po rozgrzewce uczestnicy marszu wyruszyli spod siedziby stowarzyszenia, przemaszerowali ulicami Tucznawy udając się w stronę terenów leśnych, gdzie mogli podziwiać piękną jesienną aurę.

Miejmy nadzieję, że entuzjazm i zapał uczestników nie opadnie, a impreza na stałe wpisze się w kalendarz stowarzyszenia.