Z inicjatywy Pana Zbigniewa Łukasika powstała grupa robocza, która podjęła się ochrony łąk kosaćcowych w dzielnicy Tucznawa.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej w dniu 01.07.2015, na którym obecni byli: Zbigniew Łukasik – radny, inicjator spotkania, Jan Czerw – prezes Stowarzyszenia Forum Terenów Zielonych, Barbara Lubasz Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa, Sławomir Żmudka – radny, Adrian Przybyła - prezes OSP Tucznawa, Michał Górski i Paweł Nicia – przedstawiciele ekologów.
Na spotkaniu uzgodniono pierwsze zarysy współpracy tj. określenie właścicieli gruntów, które podlegałyby rewitalizacji, kosztów oraz termin kolejnego spotkania.

W dniu 11.07.2015 doszło do kolejnego spotkania w terenie na łąkach kosaćcowych w którym udział wzięli: Zbigniew Łukasik, Michał Górski, Paweł Nicia, Sławomir Żmudka, Jan Czerw oraz przedstawicielka Przedsiębiorstwa Wielobranżowego OFI z Dąbrowy Górniczej. Przeprowadzono wstępne rozpoznanie terenu, uzgodniono, że w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej zostaną zabezpieczone na ten cel środki finansowe oraz poprzez nagłośnienie zebranie grupy osób do prac przy usuwaniu nieskoszonej od paru lat trawy.

Po przedstawieniu planu merytorycznego przez ekologów zostaną podjęte odpowiednie kroki, co do wykoszenia i zebrania trawy, wstępnie ustalono, że pierwsze koszenie odbędzie się na przełomie września / października 2015.
Po dopracowaniu wszystkich szczegółów 03.10.2015 chętni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej przybyli na miejsce zbiórki z kosami, grabiami i widłami. Duża grupa osób została przywieziona autokarem z centrum miasta. Nie zabrakło chętnych do ratowania terenu gdzie występuje Kosaciec Syberyjski wśród członków Stowarzyszenia „Forum Terenów Zielonych” oraz wolontariuszy indywidualnie przybyłych z poszczególnych dzielnic inaugurując tym samym rozpoczęcie wykaszania traw, przywrócenia piękna łąk kosaćcowych, a okresowe wykaszanie traw przyczynie się do zwiększonego wysiewania nasion kosaćca.

Oprócz wykoszenia starych traw metodą tradycyjną (kosami), pracowano także przy usuwaniu gałęzi, grabieniu ściętej trawy, która została zebrana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI z Dąbrowy Górniczej.
Spotkanie zaowocowało zintegrowaniem oraz nawiązaniem znajomości między społecznikami naszego miasta. Wolontariusze po zakończonych pracach wstępnie umówili się na wyjazdową wycieczkę 24.10.2015 roku na tereny Pustyni Błędowskiej lub po Jurze Krakowsko–Częstochowskiej oraz na spotkanie podczas kwitnienia kosaćców w roku następnym.

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica).
Kosaciec syberyjski - długowieczna bylina, w Polsce prawnie chroniona, mrozoodporna. Tworzy kłącze i puste pędy, długości do 100 cm, liście długie i sztywne, kwiaty są duże, pojedyncze lub zebrane w kwiatostany niebiesko-fioletowe pojedyncze lub po 2 - 3 kwiaty biało-żółte, oraz turkusowo-niebieskie, kwitną w miesiącach V-VI.

  

2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca1 2015LakiKossaca1
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca2 2015LakiKossaca2
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca3 2015LakiKossaca3
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca4 2015LakiKossaca4
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca5 2015LakiKossaca5
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca6 2015LakiKossaca6
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca7 2015LakiKossaca7
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca8 2015LakiKossaca8
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca9 2015LakiKossaca9
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca10 2015LakiKossaca10
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca11 2015LakiKossaca11
2015LakiKossaca...
2015LakiKossaca12 2015LakiKossaca12