29 września 2022 roku Stowarzyszenie „Forum Terenów Zielonych” zorganizowało wycieczkę dla seniorów szlakiem historii oraz zachodzących zmian w naszym mieście.
To druga wycieczka z cyklu „Nasz Kraj, Nasza Ojczyzna” z projektu oferty zadania publicznego, która była współfinansowania ze środków z budżetu Gminy Dąbrowy Górniczej.
Wycieczkowicze wyruszyli autokarem z pod siedziby stowarzyszenia oraz z parkingu przy Hucie Katowice do miejsc docelowych min:
-  Muzeum Miejskiego „ Sztygarka ”

Podzieleni uczestnicy na dwie grupy zwiedzali eksponaty zebrane w muzeum, a wiedzę o zebranych zbiorach przekazali nam  profesjonalnie przewodnicy.
Siedziba Muzeum Miejskiego „Sztygarka” została wybudowana w latach 1839-1842 z inicjatywy Zarządu Banku Polskiego w Warszawie. Projektantem budynku był architekt pochodzenia włoskiego Franciszek Maria Lancii. W gmachu urzędował Zarząd Zachodniego Okręgu Górniczego.
Od 1889 roku w budynku mieściła się Szkoła Górnicza i Hutnicza zwana potocznie „Sztygarką”.
W niej gromadzono pierwsze zbiory geologiczne, na bazie których stworzono muzeum szkolne. Podobnie jednak jak i szkoła działało ono z przerwami spowodowanymi I i II wojną światową. W styczniu 1986 r. zostało reaktywowane pod nazwą Muzeum Geologiczne i Historii „Sztygarki” Zespołu Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla Kamiennego im. S. Staszica. Obecnie Muzeum Miejskie „Sztygarka”, powołane do życia pod taką nazwą mocą Uchwały Rady Miejskiej z 19 listopada 1997 roku, ma za zadanie ochronę dziedzictwa kulturowego Dąbrowy Górniczej. Pełni ważną rolę na kulturalnej mapie miasta, proponując Gościom bogatą ofertę wystawienniczą i edukacyjną z różnorodnej, nie tylko górniczej i historycznej tematyki.
-  Kościół, obecnie Bazylika Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.
Uczestników oprowadził ks. Proboszcz Andrzej Stasiak - Kustosz Sanktuarium przybliżając historię  tej wspaniałej Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i Matki Zagłębia.
„Kościół powstał w latach 1892-1912. Wchłonął on pierwszą dąbrowską świątynię, pod wezwaniem św. Aleksandra, zbudowaną piętnaście lat wcześniej. Architekt Józef Pomian–Pomianowski stworzył neogotycką budowlę ze strzelistą, ponad osiemdziesięciometrową wieżą. W ołtarzu głównym znajduje się słynąca łaskami, koronowana figura Matki Bożej Anielskiej.
Kamień węgielny pod budowę kościoła założono 2 sierpnia 1898 roku. Poświęcił go dziekan będziński, ksiądz Leopold Dobrzański. Wybudowany według projektu Józefa Stefana Pomian-Pomianowskiego, w stylu neogotyckim, halowym, z poprzeczną kaplicą św. Aleksandra (dawnym kościołem).
Budowę kościoła ukończono w 1900 roku. W 1901 roku utworzono w nim parafię Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie. Brevem Papieża Leona XIII z 19 marca 1901 roku, dzięki osobistej wyprawie księdza Augustynika do Rzymu, kościół był agregowany do bazyliki, ze wszystkimi należnymi jej odpustami i przywilejami. Od tej pory kościół nosi nazwę probazyliki.
Bazylika Matki Boskiej Anielskiej posiada układ trójnawowy z dwoma transeptami, trzema wieżami w fasadzie zachodniej i dwiema bocznymi. Powstała świątynia o wymiarach: długość 68 m., szerokość 30 m., wysokość wewnątrz 30 m. i wieżach. Wieża główna o wysokości 83,5 m (86 m. z krzyżem) jest dominującym elementem w krajobrazie miasta i sprawia imponujące wrażenie. Zakończona jest stalowym hełmem pokrytym blachą miedzianą.
Chronologicznie jest to pierwsza po Katedrze Wawelskiej bazylika na ziemiach Polski.”
-  Dworzec Kolejowy w Dąbrowie Górniczej
Seniorzy zapoznali się z z przekazaną przez przewodnika historią dworca w Dąbrowie Górniczej, należy zauważyć, że nie tylko rodowici dąbrowianie wspominają ten dworzec z nostalgią.
„Pochodzący z 1888 roku dworzec, na dawnym szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, przejdzie prawdziwą metamorfozę z poszanowaniem dla jego historycznego charakteru, a co najważniejsze zostanie na nim przywrócona obsługa podróżnych.
Podczas inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca. Znajdująca się na niej cegła zostanie wyczyszczona i uzupełniona, podobnie jak znajdujące się pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją oraz tuż przy szczycie budynku fryzy oraz inne detale architektoniczne. Zmieni się także wnętrze budynku. Przywrócona zostanie obsługa podróżnych, która będzie odbywać się w holu pełniącym jednocześnie funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni.”
Uczestnicy poza w/w atrakcjami zapoznali się ze zmianami zachodzą w poszczególnych dzielnicach na terenie Dąbrowy Górniczej. Duże zainteresowanie wzbudził ogrom powstających zakładów na terenie inwestycyjnym w Tucznawie. Wycieczkę organizator zakończył spacerami w Parku Zielona. Dzięki uprzejmości dyrekcji CSiR udostępniając miejsce już częściowo zmęczonym wycieczkowiczom do spożycie ciepłego posiłku przygotowanego przez członków stowarzyszenia.
Po zakończonej wycieczce organizator zapewnił bezpieczny powrót uczestników do swoich miejsc zamieszkania.

2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG
2022SeniorzyDG 2022SeniorzyDG

Kalendarium