Listopad dla Stowarzyszenia „Forum Terenów Zielonych” to nie tylko miesiąc pamięci o swoich bliskich ale to także dni o tych, którzy przelali krew na polu walki i tych co sławili naszą Ojczyznę.

01 listopada 2021 członkowie stowarzyszenia złożyli biało – czerwoną wiązankę, zapalili znicze przy pomniku mjr pilota Ludwika Idzikowskiego jak i na mogiłach powstańców z roku 1863 na cmentarzu w Chruszczobrodzie, gmina Łazy (dawna parafia Tucznawy).

05 listopad 2021 r obchodziliśmy 130. rocznicę urodzin mjr pilota  Ludwika Idzikowskiego z gościem honorowym przybyłym na tę uroczystość Filipem Idzikowskim pasjonatem lotnictwa.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Muzeum Miejskie „Sztygarka” oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie.
Przed oficjalnymi uroczystościami przybyli uczestnicy mieli możliwość rozmowy z Filipem Idzikowskim o jego pasji do lotnictwa, zebranych przez niego dokumentach. wymiany doświadczeń na rzecz zachowania pamięci o bohaterach i naszej historii na przełomie dziejów.
Harcerze po raz kolejny nie zawiedli, stojąc na warcie przy pomniku bohaterskiego pilota pod który udali się zaproszeni goście jak i społeczność poszczególnych dzielnic i sąsiadujących miejscowości.
Dyrektor muzeum przypomniał życiorys i okoliczności  tragicznej śmierci pilota oraz historię lokalnego patriotyzmu mieszkańców Tucznawy / byłej Tucznej Baby / upamiętniających tragiczne wydarzenie poprzez usytuowanie płyty kamiennej na placu szkolnym w 1929 roku.
Zaproszeni goście oraz delegacje z poszczególnych instytucji, parlamentarzyści oraz organizacje społeczne, a wśród nich członkowie naszego stowarzyszenia złożyli wieńce i wiązanki przy pomniku mjr pilota Ludwika Idzikowskiego.
Następnie wszyscy udali się na szkolną salę gimnastyczną gdzie społeczność uczniowska przygotowała akademię z okazji rocznicy urodzin połączoną ze 103. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Występ młodych artystów miał charakter patriotyczno - historyczny, który został nagrodzony oklaskami przez tłumnie zebranych widzów, a do pieśni spontanicznie przyłączali się zebrani widzowie.
Na zakończenie spotkania prezes stowarzyszenia Jan Czerw dziękując za zaproszenie powiedział: „Wierzę, że budowniczowie pomnika z okresu międzywojennego jak i sam L. Idzikowski patrzą na nas dzisiaj przychylnym okiem ”.

2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
2021ListopadDni...
2021ListopadDniPamieci 2021ListopadDniPamieci
ListopadDniPami...
ListopadDniPamieci012 ListopadDniPamieci012

Kalendarium