Spotkanie członków Stowarzyszenia FTZ z mieszkańcami oraz z przedstawicielami organizacji społecznych w dniu 22.11.2011

Z inicjatywy Stowarzyszenia Forum Terenów Zielonych zostało zwołane spotkanie członków Stowarzyszenia FTZ z mieszkańcami dzielnicy oraz z przedstawicielami organizacji społecznych w celu powołania Społecznego Komitetu Odbudowy Kaplicy w Tucznawie.

Powitania zebranych dokonał prezes stowarzyszenia Jan Czerw, który przedstawił zaproszonym mieszkańcom Sikorki, Tucznawy i Bugaja oraz przedstawicielom organizacji społecznej KGW, OSP, RO, OSP cel i porządek zebrania.

Porządek zebrania:

  1. powołanie Społecznego Komitetu Odbudowy Kaplicy w Tucznawie;
  2. przyjęcie regulaminu S.K.O.K. w T;
  3. powołanie lidera oraz reprezentantów S.K.O.K. w T;
  4. podjęcie uchwał.

Po przedstawieniu zamierzeń przez Jana Czerw, co do współpracy w odbudowie kaplicy rozpoczęła się dyskusja nad możliwościami realizacji projektu pod zaproponowaną nazwą „Rewitalizacja kaplicy w Tucznawie”.

Przewodniczący RO Pan S. Żmudka odczytał list od Konserwatora Wojewódzkiego w Katowicach oraz poinformował zebranych o wysłaniu listu do Biskupa Sosnowieckiego ze skargą na Ks. Proboszcza Adama na niechęć do współpracy. Poinformował zebranych, że nie otrzymał odpowiedzi na wysłane pismo.

Jan Czerw poinformował zebranych o przeprowadzonych rozmowach z osobami, które mogą nam pomóc w realizacji projektu, oraz o zapewnieniu szerokiej współpracy ks. proboszcza z jego strony (współpracę zakwestionował Pan Żmudka mówiąc, że nie słyszał tych zapewnień). Jan Czerw przedstawił propozycje dwóch regulaminów „Społecznego Komitetu Odbudowy Kaplicy w Tucznawie” oraz propozycję powołania reprezentantów składających się z jednego przedstawiciela organizacji społecznej i jednygo mieszkańca Sikorki, Tucznawy i Bugaja.

Proponowano, aby dalszymi pracami pokierował Jan Czerw oraz Sławomir Żmudka, pani Nawałka zadeklarowała zebranie dokumentacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz zorganizowania spotkania z ks. Proboszczem.

Po pierwszej fazie rozmów obecni byli przychylni, aby powołać S.K.O.K. w T, później jednak dyskusja odbiegła od porządku zebrania, nie przynosząc żadnych konstruktywnych wniosków. Pan Jan Czerw cały czas naciskał na zebranych, aby wrócić do porządku zebrania i podjąć odpowiednie decyzje tak bardzo potrzebne do rozpoczęcia procesu odbudowy kaplicy, a tym samym do reprezentowania naszej społeczności, parafii oraz ks. proboszcza przed odpowiednimi urzędami i instytucjami.

Na spotkaniu nie podjęto żadnych wiążących uchwały, mamy nadzieję, że spotkanie jednak zaowocuje dalszymi poczynaniami skierowanymi w realizację zgłoszonego przez stowarzyszenie projektu.

 

 

Kalendarium