W dniu 15 września 2018 roku o godz. 7.30 członkowie stowarzyszenia „Forum Terenów Zielonych” wraz z sympatykami poznawania piękna polskich regionów, tym razem wyruszyli na ziemię świętokrzyską.


Organizatorem wycieczki krajoznawczej było „Forum Terenów Zielonych” przy współpracy z Urzędem Miasta Dąbrowy Górniczej, który pokrył częściowo transport autokarowy.
Po spotkaniu z przewodnikiem w Tokarni grupa zwiedziła Muzeum Wsi Kieleckiej następnie udała się pod Zamek w Chęcinach gdzie u jego podnóża można było nabyć pamiątki związane z tym regionem.
Jadąc autokarem i podziwiając pejzaż gór świętokrzyskich, wycieczkowicze dotarli do Świętej Katarzyny gdzie zwiedzili Muzeum Minerałów i Skamieniałości połączone z pokazem szlifowania kamieni szlachetnych.
Po obiedzie, zregenerowaniu sił, zwiedzający udali się do miejscowości Ujazd by zwiedzić zamek Krzyżtopór, po zapoznaniu się z jego historią wszyscy pełni wrażeń wrócili do swych miejsc zamieszkania.

- Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni powołane zostało w 1976 roku przez etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Zamierzeniem założyciela było odtworzenie układu osadniczego wiosek z różnych regionów: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.
Muzeum podzielono na sektory: Małomiasteczkowy, Wyżynny, Świętokrzyski, Lessowy, Dworsko – Folwarczny
i Nadwiślański.

- Zamek w Chęcinach jako twierdza została wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku. Na temat twierdzy są dokumenty z 1306 roku potwierdzające nadanie przez króla Wł. Łokietka zamku biskupowi Janowi Muskacie, który po krótkim czasie wrócił do króla.
W 1318 roku w zamku ukryto przed krzyżakami skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej, a przez pewien czas skarbiec królewski.
W roku 1607 podczas rokoszu Zebrzydowskiego zamek został zdobyty i spalony, a po odbudowaniu uległ zniszczeniu i spustoszeniu na skutek potopu szwedzkiego w 1707 roku.

- Muzeum Minerałów i Skamieniałości we wsi Święta Katarzyna jest prywatnym muzeum Siemońskich, które powstało 2005 roku. Na ekspozycję składają się okazy minerałów i skamielin pochodzące z całego świata.
Udostępniona do zwiedzania jest także szlifiernia kamieni oraz zwiedzającym przekazywana jest wiedza o eksponatach, a także można zakupić oszlifowane kamienie i biżuterie.

- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zbudowany został przez Krzysztofa Ossolińskiego, siedziba miała zaćmić wszystkie siedziby magnackie nie tylko w Polsce.
Zamek budowany był prawdopodobnie od 1621 do 1644 roku w kilku fazach, pierwsza to budynek główny i fortyfikacje, następna była rozbudową wieży zegarowej połączona ze zmianą nazwy siedziby.
Pierwsza nazwa to Krztsztopór, który łączył imię właściciela z jego herbem, kolejna nazwa Krzyżtopór jest używana do dziś, umieszczono na bramie krzyż i topór z inskrypcją – Krzyż obrona / Krzyż podpora / Dziadki naszego Topora..
Zamek to rezydencja łącząca wygodę mieszkańców z funkcją obronną, wpisany w pięciobok fortyfikacji.
Krzysztof Ossoliński w 1648 r. udał się na wyprawę wojenną i w bitwie pod Zborowem zginął trafiony strzałą.
Zamek przeszedł w ręce Kalinowskich, Donhoffóe, Morsztynów i Paców, gospodarzem został Samuel Jerzy Kalinowski. Gdy nastąpił potop szwedzki w 1655 roku najeźdźcy podstępnie weszli do zamku wywieźli do Szwecji wszelkie bogactwa, przebogate wyposażenie z biblioteką i rodzinnym archiwum.
W 1760 r. Jan Michał Pac dokonał częściowego remontu w który mieszkał do wybuchu w 1768 roku konfederacji barskiej gdzie jej uczestnicy znaleźli schronienie.
Po upadku konfederacji w 1770 roku Jan Michał Pac wyjechał do Francji, a rezydencja choć piękna została niezamieszkaną ruiną.
Dobra na których znajdował się zamek przesunęły się do Plant i majątek z Ujazdem zakupił dla swego synowca w 1782 roku biskup krakowski Kajetan Sołtyk.
W 1815 roku zamek stał się własnością zamożnych Łępickich ale nie był remontowany, służył jako atrakcja.
W okresie powojennym zamek został własnością Skarbu Państwa i dopiero w 1991 roku został udostępniony turystom, a od 2007 roku opiekę nad zamkiem przyjął Urząd Gminny w Iwoniskach.

2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska
2018ziemiaswiet...
2018ziemiaswietokrzyska 2018ziemiaswietokrzyska

Kalendarium