Uchwałą nr 2/2007 z dnia 16 lipca 2007 podczas nadzwyczajnego walnego zebrania członków dokonano zmiany rejestracji stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało wyrejestrowane w Urzędzie Miasta Dąbrowy Górniczej, gdzie było zarejestrowane 26.05.2003r. pod poz. 13. Zostało natomiast zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Gospodarki Krajowego Rejestru Sądowego.

Kalendarium